go to content

Menu

Yleistä hankkeesta

Hankkeen nimi: Panumajärven ja –ojan kunnostus yleishyödyllinen kehittämishanke
Hakija: Panumajärvi ry, rekisterinumero 165.593, Y-tunnus 2693786-2
Osoite: Jenni Riepula, Ouluntie 3461, 93140 KIPINÄ
Vastuuhenkilö: Panumajärvi ry, hallitus
Yhteyshenkilö: Aili Jussila, Panumajärvi ry sihteeri, Panumantie 289, 93140 KIPINÄ, jussila[dot]aili[at]gmail[dot]com, puh. 0400-138224
Hanketyyppi: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020, Oulun Seudun Leader, yleishyödyllinen
kehittämishanke, vesistöjen kunnostukseen liittyvät selvitykset 80%.Toimenpide 7, maaseudun palvelut jakylien kehittäminen, alatoimenpide 7.1 selvitykset ja suunnitelmat.
Hankealue: Panumajärven valuma-alue, Pudasjärvi
Toteutusaika: 01.07.2015 – 1.7. 2017

Toteutus

Hanke toteutettiin Panumajärvi ry:n hallinnoimana hankkeena. Työt  teetettiin pääsääntöisesti ostopalveluna. Mukana hankeen toteutuksessa oli useita yhteistyökumppaneita, joista tärkeimpänä Ala-Kollajan Osakaskunta.

Kohderyhmä ja hyödynsaajat

Panuman ja Levo-ojan vakituiset asukkaat sekä järven ympäristön mökkiläiset. Kipinän ja muut lähialueen asukkaat. Panumanojan kalasto ja linnusto sekä muu luonnon monimuotoisuus.

Tavoitteet

Tavoitteena on löytää keinoja millä vesistöjen nykyistä tilaa ja virkistyskäyttö mahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Konsulttityönä tehdään Panumajärven pohjan sedimenttitutkimus ja Panumanojan kunnostustarveselvitys. Tuloksena arvioidaan eri kunnostustoimenpiteiden soveltuvuutta ja toteuttamiskelpoisuutta, sekä tavoitteita mitä kunnostuksella on realistista saavuttaa.

Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Kustannusarvio oli 13835 euroa, josta julkisen rahoituksen osuus on 80 %. Yksityistä rahoitusta 20% 2767 €, rahoittajina Panumajärvi ry:n ja Ala-Kollajan jakokunnan, Vapo, Metsähallitus ja Poro-Panuma.

Omarahoitusosuudeksi  sovittiin 150 €/kiinteistö. Kunnostushankkeeseen sitoutui 150 €:lla sitoutunut noin puolet vakituisista asukkaista ja mökkiläisistä Panumajärven ympäristöstä. Lisätietoa järven kunnostuksesta saa Panumajärvi ry:n  sihteeriltä tai  nettisivuiltamme