go to content

Menu

Puhtaille vesille Panumalla

Kortteenniittokone työssä.Matalaakin rantaa voi niittää veneen sivussa olevalla niittokoneella venettä pukkaamalla. Edessä harava jolla niittojäte on helppo kerätä.

 

Olennaisena osana järviluontoa ovat vesistöissä viihtyvät erilaiset vesikasvit, joilla on luonnon näkökulmasta tärkeä ekologinen merkitys, sillä ne toimivat muun muassa vesieliöstön elinympäristönä. Järven rehevöitymisen vuoksi joudutaan kuitenkin usein tarttumaan ohjaksista, ja aloitetaan niittämään tai muulla tavoin poistamaan liiallinen vesikasvillisuus. Järven kunnossapidon keskeisenä tavoitteena on erilaisten virkistyskäyttömahdollisuuksien ja maisema-arvojen parantaminen, kun laaja-alaisesti lisääntynyt vesikasvillisuus aiheuttaa haittaa vesistön käytölle. Etenkin tiheimpiä kasvustoja harventamalla voidaan paremmin turvata esimerkiksi järven seudulla elävien lintujen ja kalojen elinoloja. Kaikkia vesikasveja ei kuitenkaan tule hävittää.

Heinäkuussa aloitettiin Panumanjärvellä vesikasvien niittäminen ja poisto. Jo useampi henkilö on osallistunut kyseiseen järven kunnostusprojektiin. Tyypillisen niittoviikatteen sijaan Panumanjärvellä on käytössä vesikasveille, muun muassa erilaisille kortteille, suunnattu niittokone. Tehokkaaksi osoittautunut niittokone on juuri sopiva Panumanjärven olosuhteisiin nähden. Järven vesikasviston niittoaika on heinä-elokuun vaihteessa tehokkainta, joten ajankohta on ollut sopiva, kun niitto Panumanjärvellä on aloitettu. Niittäminen on sujunut oikein hyvin ja ripeästi.

Vesikasveja poistamalla on edesautettu mahdollisuuksia liikkua, uida ja kalastaa järvellä. Panumanjärven hiekkarannan läheisyydessä sijaitsevaa kortteistoa on poistettu jo runsaasti, joten mahdollisuudet nauttia uimisesta Panumanjärvellä ovat jo paremmat, kun kasvillisuutta ei ole enää niinkään haitaksi asti. Järvenrannan siivousoperaatio on myös käynnissä. Kortteita on haravoitu järvestä suoraan rannalle, kasattu ja loppujen lopuksi viety poiskuljetettaviksi. Leikattu kasvisto on aina kerättävä pois veden läheisyydestä, jotta kasvit hajotessaan eivät runsastuta esimerkiksi levien määrää. Hiekkaranta sekä järvenrantatontit näyttävät jo hyvältä, vaikka kunnostusprojekti ei olekaan vielä täysin valmis, sillä työtä on vielä paljon.

Itse olen seurannut kyseistä työntekoa ja osaksi ollut osallisena siinä. Olen Panumanjärvi Ry:llä jo toista viikkoa kesätöissä ja voin rehellisesti sanoa, että työtä täällä Panumalla on riittänyt hyvin myös minulle asti. Parina päivänä olen käynyt katsomassa kortteenniittäjiä työssään ja kuvannut heidän työpanostaan. Kuuminakin hellepäivinä he ovat jaksaneet kulkea edestakaisin järvellä niittämässä. Minun kotini on Panumalla, ja siksi erityisesti olen kiinnostunut työstä täällä. Minun mielestäni tällainen järven, sekä ylipäätään koko kylän ylläpito on erityisen tärkeää. Onneksi meillä on kyläyhdistys, joka hoitaa asioita täällä parempaan kuntoon.

Ella Kujala