go to content

Menu

Kosteikot

Panumanjärven vesiensuojelu etenee. Kuvissa Särkiojalle toteutettujen kosteikon ja kaivukuoppien teon edistymistä. Mahtavaa jälkeä. Vielä kaivettu uoma laittamatta umpeen ja vanha oja perkaamatta. Myös Petäjäojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan on tulossa kosteikoita estämään ravinteita ja kiintoainesta valumasta järveen.

Pohjapato ja kivetystä
Pohjapato ja kivetystä jossa kosteikolta tuleva vesi hapettuu ennen järveen laskemista.

  3000 m2 laajuinen kosteikko.
3000 m2 laajuinen kosteikko.

Kosteikoon pohja on muotoiltu niin, että vesi virtaa mutkitellen.
Kosteikon pohja on muotoiltu niin, etä vesi virtaa mutkitellen, jolloin virtaus hidastuu ja kiintoaines laskeutuu syvänteisiin ja heinittyvät matalikot sitovat ravinteita.