go to content

Menu

Koekalastukset

Oulun Kalatalouskeskus suoritti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta elokuussa 2012 sekä elokuussa 2013 Panumanjärvellä verkkokoekalastuksen. Koekalastusten tarkoituksena oli selvittää järven kalayhteisön rakennetta ja kalalajien väliset runsaussuhteet. Koekalastuksilla pyrittiin myös saamaan tietoa kalaston vaikutuksesta järven veden laatuun sekä mahdollisesta vähempiarvoisen kalaston osan poistopyynnin tarpeesta.