go to content

Menu

Panuman internetsivut

Tämä sivu on päivitetty 23.03.2020.

Weather by Freemeteo.com

AJANKOHTAISTA:

Aurinkoinen Panumanjärvi maaliskuulla.
Aurinkoinen iltapäivä maaliskuussa Panumanjärvellä.

AJANKOHTAISTA JUURI NYT 

PANUMAN POROAJOT PERUTTU

Koronavirus-pandemian vuoksi Panumalla ei järjestetty tänä vuonna poroajoja.

Jär­jes­täm­me 40-vuo­tis­juh­la­po­ro­ki­sat ja tal­vi­ta­pah­tu­man en­si vuon­na ja tar­jo­am­me il­mai­sen si­sään­pää­syn kai­kil­le kat­so­jil­le. Olet­te läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lei­ta sil­loin mu­kaan! 

LUE TIEDOTTEEMME POROAJOJEN PERUUTTAMISESTA TÄSTÄ -->

 

Panumanojan kunnostus

Hankkeen toimenpiteinä tehtiin Panumanojan kunnostus eri kunnostustoimien avulla mm. kiveäminen sekä virranohjainten, pohjakynnysten ja suojakuoppien rakentaminen. Joen kalaston elinolosuhteita ja lisääntymisalueita pyrittiin parantamaan. Joen luonnonmukaisuutta pyrittiin palauttamaan aiemmin jokeen tehtyjen rajujen perkauksien jälkeen.

Panumaojan kunnostukset toteutettiin aiemmin laaditun suunnitelman mukaan kaivinkonekunnostuksena. Kunnostuksia suoritettiin joen alaosalla Suukosken alueella siten, että jo olemassa olevia virtapaikkoja vahvistettiin kiveämällä ja muotoilemalla uoman pohjan kulkua pohjakynnyksin. Paikoitellen kaivettiin suojakuoppia isompien lohkareiden ja kiveysrakennelmien yhteyteen, jolloin kaloille saatiin muodostettua levähdys- ja piilopaikkoja. Moni-ilmeisyyttä ja virtaaman suunnan vaihtelua tehtiin ylemmälle osalle Suukoskea isoilla lohkareilla. Kunnostettua uomaosuutta tehtiin yhteensä koski- ja niva-alueella 350 metrin matkalla.

Lue lisää hankkeen loppuraportista!


Hankkeen loppuraportti on luettavissa nettisivuillamme

 

Panumajärven osalta Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskuksen toimesta on aloitettu luonnonhoitohanke kaikkiin Panumajärven laskuojiin. Järven tuntumaan tehdään  kosteikkoja ja laskeutusaltaita, jotka sitovat  kiintoainesta ja ravinteita sekä hapettavat vettä. Särkiojalle on tehty kosteikkoja syksyllä 2017. Petäjäojaan, Levo-ojaan ja Aro-ojaan kunnostustyöt alkavat 2018.  

 

 

Viimeksi päivitetyt tai lisätyt sivut ovat:

 

 

 

 

 

Sähköposti

Tilastot (vain ylläpitäjille, vaatii käyttäjätunnuksen)

 

 

Hallintatyökalut